1P logoJak co roku możesz sprawić, że 1% Twojego podatku dochodowego trafi nie do wspólnego worka podatkowego a bezpośrednio do ludzi potrzebujących pomocy w naszej parafii.

Przekaż swój 1% na Parafialny Zaspół Caritas na Wrzecionie!

1P Parafia Wrzeciono
 
Aby przekazać 1% podatku na rzecz Parafialnego Zespołu Caritas w naszej parafii należy:

1. w formularzu PIT w części zatytułowanej: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” wpisać numer KRS Caritas AW – 0000225750;
2. uzupełnić kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół;
3. w następnej części zeznania zatytułowanej „Informacje uzupełniające” wpisać – PARAFIA WRZECIONO, UL. PRZY AGORZE 9.
 
 

DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW:
Otrzymanie z ZUS rozliczenia PIT nie oznacza, że Twój 1% podatku jest już zagospodarowany. Również będąc emerytem i rencistą możesz przekazać 1% podatku na rzecz Parafialnego Caritas.

Aby zadeklarować przekazywanie 1% podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego Emeryci i Renciści mogą skorzystać z druku PIT-OP. Formularz PIT-OP przeznaczony jest wyłącznie dla emerytów i rencistów!

Pomagamy wypełnić PIT-OP w każdą niedzielę przy sklepiku parafialnym – zapraszamy z dowodem osobistym.

lub

Pobierz i wydrukuj formularz PIT-OP
Wystarczy wpisać swój PESEL, swoje NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA i złożyć podpis. Wypełniony druk można przynieść do parafii lub złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym na Bielanach (ul. Skalbmierska 5, 01-844 Warszawa).

lub

Jeśli odliczasz coś od podatku to na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu PIT-40 lub PIT-40A możesz samodzielnie przekazać 1% podatku wypełniając PIT-37 zgodnie z instrukcją z początku tej strony.

lub

Można też poprosić o pomoc znajomych, rodzinę, przyjaciół, którzy mają doświadczenie w wypełnianiu formularzy PIT.

To nic nie kosztuje a daje satysfakcję. Z góry dziękujemy!