proboszcz warzeszak 1Ksiądz prałat prof. Stanisław Warzeszak urodził się w 1958 roku w Lipnicy Małej.

Wychowywał się w Kiczorach na Orawach. Był absolwentem Katolickiego LO św. Augustyna w Warszawie (matura 1977). Studiował filozofię i teologię w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1977-1983) i Akademickim Studium Teologii Katolickiej w Warszawie (1983-1985), na KUL w Lublinie (1985-1987) oraz Institut Catholique w Paryżu (1987-1991) i na Papieskim Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie (1995-1996). Był stypendystą Homeland Foundation w Nowym Jorku i Bostonie. Uzyskał stopień doktora teologii (Paryż 1991) i filozofii (Rzym 2000) oraz doktora habilitowanego teologii moralnej w zakresie bioetyki (UKSW 2004). Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2009 z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Pracował na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kierował katedrą bioetyki i ekoteologii na UKSW w Warszawie. Wykładał teologię moralną w Seminariach Duchownych w Warszawie, Grodnie i Sankt Petersburgu. Prowadził badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki.

Po święceniach kapłańskich w 1983 roku pracował w parafii Żychlin (1983-1984), św. Anny w Grodzisku Mazowieckim (1984-1985), Rosny-sur-Seine we Francji (1987-1988), św. Stanisława Kostki w Warszawie (1991-1992). Był prefektem studiów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1992-1997) oraz sekretarzem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1992-1995) i dyrektorem studiów na tymże Wydziale (1998-2011). Pełnił funkcję Krajowego Duszpasterza Służby Zdrowia (2012-2016).

Był proboszczem od 2012 roku w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na warszawskim Wrzecionie.

Zmarł nagle 24 sierpnia 2017 roku.

SW z Maryją