KRĘGI   NAPRAWCZE   JAKO METODA  PROWADZĄCA DO POROZUMIENIA I POJEDNANIA POMIĘDZY LUDŹMI

w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie na Wrzecionie ul. Przy Agorze 9

 

Cele Kręgów Naprawczych

– Zapewnienie ludziom uwikłanym w konflikt – jako autor, odbiorca, świadek danego czynu – możliwości pomocy w jego rozwiązaniu.

– Zaoferowanie uczestnikom bezpiecznych warunków do prowadzenia dialogu, służącego wzajemnemu usłyszeniu się i zrozumieniu swoich potrzeb, stanowisk, a także do wyrażenia emocji.

– Umożliwienie ustalenia rozwiązań zgłoszonego problemu lub zadośćuczynienia.

– Wzrost zrozumienia i poczucia odpowiedzialności za utrzymywanie pokoju we wzajemnych relacjach dzięki dobrej komunikacji i chęci, umiejętności wybaczania.

– Odnowienie, uzdrowienie relacji międzyludzkich po konflikcie, urazie, zranieniu, przywrócenie zgody, wzajemne pojednanie.

– Otwieranie się na przebaczenie, oczyszczenie relacji i dzięki temu wejście uzdrawiającej mocy i łaski Boga w bolesne, trudne obszary w człowieku, przeżywającym poczucie krzywdy.

– Kształtowanie chrześcijańskiej postawy miłości bliźniego i siebie samego poprzez udział w procesie naprawczym.

 

9 kwietnia 2016 roku odbyła się w naszej Parafii dwugodzinna prezentacja pn. ” Kręgi naprawcze jako metoda porozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi, w świetle orędzia papieża Franciszka ‚Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie’ 2016″. Link do prezentacji…..

 

18 kwietnia 2016 roku facylitator kręgów naprawczych Mira Kępka udzieliła wywiadu w Radiu Warszawa opisującego tę metodę.

Link do rozmowy:   http://radiowarszawa.com.pl/nasze-audycje/rozmowa-radia-warszawa/

 

W środy w godzinach 18.30 – 20.30 w sali Immaculata zapraszamy na konsultacje i porady dotyczące empatycznej komunikacji i kręgów naprawczych jako sposobów prowadzących do porozumienia i pojednania pomiędzy ludźmi – w rodzinie, pracy, wśród znajomych, sąsiadów. E-mail   kontakt.bk@wp.pl   tel. 505 401 957

 

 

Szczegółowe informacje o kręgach naprawczych zawarte są w artykułach, zamieszczonych na stronie internetowej Parafii na Wrzecionie:

Po co nam kręgi naprawcze? Artykuł na temat „KRĘGI NAPRAWCZE jako metoda pojednania pomiędzy ludźmi w świetle orędzia papieża Franciszka „Komunikacja i miłosierdzie – owocne spotkanie.2016”, zamieszczony 23 marca 2016 roku. http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/po-co-nam-kregi-naprawcze/

 

Czy w komunikacji międzyludzkiej jest Bóg? Artykuł zamieszczony 18 lutego 2016 http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/czy-w-komunikacji-miedzyludzkiej-jest-bog/                                                                                                                                            

 

Krąg Naprawczy w Parafii na Wrzecionie. Dać szansę pojednaniu i naprawie… Artykuł o zastosowaniu nowatorskiej metody kręgów naprawczych do rozwiązywania sytuacji konfliktowej, problemowej pomiędzy ludźmi w społeczności lokalnej, zamieszczony dnia 14 listopada 2015 roku. http://www.parafia-wrzeciono.pl/aktualnosci/krag-naprawczy-w-parafii-na-wrzecionie/