PIT i podatkiDarowizna na cele kultu religijnego

Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują. Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do rozwoju naszego Kościoła. Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe parafii oraz wypełnienia załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

  • Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?

Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego.

  • Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?

Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

  • Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?

Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.
 

Jak rozliczyć darowiznę, w wersji limitowanej 6 %, na rzecz kościoła krok po kroku:

1. Krok pierwszy – wpłata na rachunek bankowy kościoła

Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
ul. Przy Agorze 9, 01-960 Warszawa
67 8009 1033 0012 9860 2003 0001
Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach
ul. Przy Agorze 11a, 01-960 Warszawa

2. Krok drugi – w tytule przelewu wpisać
na cele kultu religijnego” i dopisać cel szczegółowy

3. Krok trzeci – do zeznania rocznego należy koniecznie dołączyć
Załącznik PIT-0.
 

Przykład 1:

Pani Joanna Nowak jest zatrudniona na umowę o pracę, jej roczne dochody wynoszą:
Przychód 52.356,00zł – koszty uzyskania 1.335,00zł = dochód 51.021,00zł
W 2017 roku pani Joanna Nowak wpłaciła na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 3.000,00zł

Jej rozliczenie za 2017 rok będzie wyglądać następująco:

Krok pierwszy:
Wyliczenie kwoty, o którą możemy pomniejszyć dochód
Dochód roczny x 6% = 51.021,00zł x 6% = 3.061,26zł
Pani Joanna Nowak dokonała wpłaty w wysokości 3.000,00zł
W związku z powyższym może w całości odliczyć darowiznę od dochodu.

Krok drugi:
Wypełnienie załącznika pit-0

Krok trzeci:
Wypełnienie zeznania rocznego pit- 37
 

Przykład 2:

Państwo Kowalscy są rencistami / emerytami i ich roczny dochód wynosi:
29.000,00zł, wpłacili na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 500.00zł
Sprawdzamy, czy możemy odliczyć tę wpłatę w pełnej wysokości
Dochód roczny x 6% = 29.000,00zł x 6% = 1.740,00 zł
Państwo Kowalscy wpłacili kwotę darowizny w wysokości 500.00zł, kwota ta mieści się w limicie, dlatego też, mają prawo odliczyć pełną kwotę wykazana na przelewie i pomniejszyć sobie dochód w rocznym zeznaniu podatkowym.
 

Pamiętajmy!

Po pierwsze, darowizna podlega odliczeniu w danym roku podatkowym, tylko wtedy, gdy w tym samym roku podatkowym, zostanie dokonana darowizna, czyli – kwoty wpłacone w 2017 roku, podlegają rozliczeniu w rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 rok, kwoty wpłaconych darowizn w 2018 roku, będą mogły być odliczone dopiero, w zeznaniu rocznym składanym w 2018 roku.

Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0.

Po trzecie musimy poinformować US, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.