Zgodnie z decyzją ks. kard. Kazimierza Nycza, nowym proboszczem naszej parafii został ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak. Zachęcamy do zapoznania się z sylwetką naszego nowego pasterza.

Ks. Stanisław Warzeszak to kapłan Archidiecezji Warszawskiej (święcenia 1983), urodził się w Kiczorach na Orawie w 1958 roku. Absolwent L.O. św. Augustyna w Warszawie (matura 1977). Studiował filozofię i teologię w Warszawie: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne (1977-1983) i Akademickie Studium Teologii Katolickiej (1983-1985), w Lublinie: Katolicki Uniwersytet Lubelski (1985-1987), w Paryżu: Instytut Catholique de Paris (1987-1991) i w Rzymie: Pontificia Università della Santa Croce (1995-1996). Był stypendystą Prymasa Polski, Rządu Francuskiego oraz Homeland Foundation (Nowy Jork i Boston). Uzyskał stopień doktora teologii (Paryż/ICP 1991) i filozofii (Rzym/USC 2000) oraz doktora habilitowanego teologii moralnej w zakresie bioetyki (Warszawa/UKSW 2004). Tytuł profesora nauk teologicznych otrzymał w 2009 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kieruje katedrą bioetyki i ekoteologii w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wykłada teologię moralną w Seminariach Duchownych wWarszawie, Grodnie (BY) i Sankt Petersburgu (RU). Pełni funkcję prezesa Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, zastępcy redaktora naczelnego Warszawskich Studiów Teologicznych i sekretarza Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski oraz Dyrektora Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Prowadzi badania naukowe w dziedzinie teologii moralnej, filozofii praktycznej i bioetyki.

Pracował w duszpasterstwie w parafii Żychlin (1983-1984), św. Anny w Grodzisku Maz. (1984-1985), Rosny sur Seine we Francji (1987-1988), św. Stanisława Kostki w Warszawie (1991-1992). Był prefektem studiów w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (1992-1997) oraz sekretarzem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (1992-1995) i dyrektorem studiów na tymże Wydziale (1998-2011).