• Msza św. Krzyżma, godz. 10:00, Archikatedra św. Jana, ul. Świętojańska [Stare Miasto]
 • Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18:00.

Komunia święta pod dwiema postaciami. W tym dniu nie spowiadamy.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 22:00.


WIELKI CZWARTEK (rano przed Mszą świętą)

 

WIECZERNIK

 

 • Klimat: milczenie szacunku

Wychodzić od osoby Jezusa, od Jego Serca i miłości posuniętej do granic

 

3 wątki akcentuje liturgia Wieczernika:

 • Eucharystia
 • Kapłaństwo Łk 22, 14-20
 • Mandatum novum J 13 i 15

 

EUCHARYSTIA

Jezus gorąco pragnie tę Paschę spożyć z nami.

Jest to uobecnienie całego Misterium Chrystusa, sakramentalia pod znakami.

Jezus przekazał to swojej Oblubienicy. Jaka tu jest przemyślność Miłości Przedwiecznej. Pod postaciami Chleba i Wina Bóg uobecnia wszystko:

 • Jezusową Mękę
 • Jezusową ŚMIERĆ
 • Jezusowy pogrzeb
 • Jezusowe zstąpienie do Otchłani
 • Jezusowe Zmartwychwstanie
 • Jezusowe Wniebowstąpienie
 • Jezusowe Zesłanie Ducha Świętego
 • Jezusowy zalążek powrotu na ziemię.

Jezus zamyka to wszystko w Eucharystii: to jest Ciało Moje

to jest Krew Moja

„Jam jest, Który jest”

i dlatego klękamy, adorujemy i nie możemy przez wieki wyśpiewać uwielbienia, bo tu jest Jezus. A w tym jest moc Ducha, Dar ponad wszystkie dary.

Ale jest to dar Serca:

„gorąco pragnąłem”

„do końca ich umiłował”

Apostołowie spożywają już uwielbione Ciało Pana, a Pan jeszcze nie został uwielbiony.

Jest to uwielbienie wyprzedzające wydarzenia. Przed Męką, czy po niej (uobecnienie następuje) jest to ty samym Misterium.

W Wieczerniku jest już wszystko!!!

 • Czy mam świadomość tego co się uobecnia w Eucharystii?

 

KAPŁAŃSTWO

„To czyńcie na Moją pamiątkę” – Ja będę w was dokonywał tego samego przez wasze człowieczeństwo. Gdy my będziemy to wspominać sakramentalnie, to wszystko będzie się uobecniać.

Dane jest ono Kościołowi aż do skończenia świata, aż On powróci.

Jezus dał ten bezcenny Dar z dziecięcą ufnością, dar dla Oblubienicy. To jest szaleństwo Miłości Wiekuistej, niepohamowanej, do końca nie znającej miary, bo nie ma granic.

Dał, pomimo wszystko, wiedząc że ludzie nie uszanują tego Daru.

Kapłan ma w szczególny sposób przekazać postawę służby.

 

 

MANDATUM NOVUM

To jest przykazanie nowe i  „Moje” = Jezusa.

Chodzi o wielką służbę, z miłości czystej

 

 

Ta kontemplacja powinna poruszać głębiny naszego serca. Powinniśmy postawić sobie pytanie: „dlaczegoś to uczynił?”

 • Jak ta Miłość jest kochana przeze mnie?
 • Jak zanieść ten żar ludziom (zimnym)?

WIELKI CZWARTEK (noc)

 

OGRÓJEC

 

Grzech zaczął się w sercu człowieka, w dopuszczonej wątpliwości w podejściu do Boga, a potem ujawnił się w czynach zewnętrznych, w oddaleniu się od Boga.

Proces przywracania ludzi Bogu biegnie tą samą drogą, męka zaczyna się w sercu, zasklepia rysę, pękniecie.

Ogrójec zawiera Mękę Serca, ale zaczyna ujawniać też mękę zewnętrzną przez okrutne aresztowanie.

 

Mt 26,30.36-56

Mk 14,26.32-52

Łk 22,39-53

J 18,1-11

 

Męka Serca = Męka Miłości

Góra Oliwna – Getsemani – Ogród

(oliwka jest symbolem Izraela)

ogród ponownie po Edenie

Jezus ufa Ojcu, ufa ludziom

Jego męka wytłoczy na nowo oliwę radości

Gehennę Serca Jezus przeżywa po ludzku:

 • szuka samotności i bliskości uczniów jednocześnie
 • objawia przy uczniach najbliższych udrękę Serca: „smutna jest dusza aż do śmierci” ten smutek, beznadzieja sprowadzi śmierć …
 • smutek bezbrzeżny łamie Jezusa, padł On na Oblicze swoje;

jest On bardzo wrażliwy, dlatego upada

 • antidotum jest dla Jezusa modlitwa i nas wciąga Jezus na tę drogę

(my też będziemy przygnębieni, bezradni, a wtedy musimy jeszcze mocniej modlić się)

Iz 49,4  „próżno się trudziłem , na darmo i na nic zużyłem me siły, lecz moja nagroda jest u Boga …”

Jezus ogląda wszystko, co ma nastąpić w Jego Męce i w dziejach ludzkości. Ta Jego miłość ucieleśniona, posunięta do granic heroizmu jeszcze nie dotrze do wielu serc, a wielu Ją opluje i podepcze, wyśmieje.

W Sercu Pana echem odzywa się „próżno się trudziłem…”

Teraz szatan przychodzi po raz drugi i zaczyna się znęcać nad Jezusem od wewnątrz: na nic – na próżno – na darmo : beznadzieja. Teraz zaczyna się decydujący pojedynek z szatanem. Walka o dostęp ludzkości do Edenu Boskiego.

Dlatego, gdy nie ma wyjścia Jezus podnosi duszę swą do Ojca, a ciało uniża i poddaje swoją wolę woli Ojca.

Modlitwa + uniżenie + poddanie woli Ojca. Wplata stale wątek ludzki: wraca do Apostołów jak w refrenie.

Jezus uparczie powraca do najbliższych, szuka oparcia ludzkiego i słyszymy też stałą przestrogę: nie znajdziesz, nie znajdziesz … Ludzie będą zajęci swoimi sprawami.

Płacz: oddal, ale dodaj zawszę „nie jak ja chcę” i upór w modlitwie, nie zniechęcaj się.

Na ten upór Serca i pokorę w oddaniu Ojcu przychodzi odpowiedź, podwójna:

 • umocnienie à Anioł z nieba podtrzymuje Go
 • wysłuchanie modlitwy w sensie szerszym, plan Ojca się ziści: ludzkość powróci do ogrodu, do domu Ojca. Umocnienie w sensie: jest ostateczny sens !!!

Agonia Ogrójca należy do najstraszniejszej. Taki tu ucisk wewnętrzny, że Krew już się przelewa.

W Męce będzie spokojny od wewnątrz, a tu jest niespokojny.

Za ludzi przeżywających Ogrójec trzeba się tylko modlić i podtrzymywać przez to na duchu, aby się nie załamali.

 

Aresztowanie

odbyło się brutalnie.

Jezus daje jeszcze podwójny znak:

 • Jam jest, co kojarzy się z imieniem Jahwe:
 • Uzdrawia ucho Malchusa

Nikt na to nie zwrócił uwagi. Namiętność  i cele, którym służymy zaślepiają i zagłuszają tak, że nie widzi się nawet takich znaków, które są cudami.

Pocałunek Judasza, znak miłości został użyty perfidnie dla zdrady i męka Jezusowa przechodzi z Serca na zewnątrz.

Jezus daje mu jeszcze jedną szansę: „Przyjacielu po coś przyszedł…”?

Z zatwardziałości serca nie ma już odwrotu.

Jezus, wolny z natury, przeżywa straszne upokorzenie, jest zdany na innych, aby wydźwignąć ludzi ze zniewolenia grzechem.

Moją wolność mogę skrępować na wzór Jezusa, solidarnie z Nim w ślubie posłuszeństwa.

 

Walka Piotra mieczem à porywczość natury zwycięża jeżeli ktoś nie czuwa i nie modli się (pozornie Piotr staje w obronie Jezusa, a zdradzili Go pouciekawszy).

Jezus został pozostawiony sobie.