Takiego go poznaliśmy. Taki był. Takiego chcemy go zapamiętać. On naprawdę żył na pełnej petardzie. I dawał nadzieję – wierzącym i niewierzącym. Właśnie taki był ksiądz Jan Kaczkowski.