ks. prałat dr Marek SZYMULA
proboszcz(at)parafia-wrzeciono.pl
tel. (022) 865 23 47
dyżuruje w kancelarii w poniedziałki

Proboszcz parafii od 8 września 2017 roku. Opiekun Parafialnego Zespołu Caritas, Żywego Różańca, Akcji Katolickiej, Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym. Prowadzi wykłady z teologii duchowości w Seminariach Duchownych w Warszawie, jest dyrektorem Katolickiego Ośrodka Pomocy Psychologiczno – Pastoralnej „Poradnia Dewajtis”. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą o 10:00.

 

ks. Marcin ŁUCZAK
marcin.luczak(at)me.com
tel. (022) 865 23 43
dyżuruje w kancelarii w środy

Wikariusz w parafii od 2014 roku. Opiekun grup Domowego Kościoła, Santo Subito, Wspólnoty Krwi Chrystusa i Misji św. Teresy. W parafii prowadzi katechezy chrzcielne i przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Katecheta w Szkole Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą o 13:00.

 

ks. Wojciech SZYCHOWSKI
szychowski.poczta(at)gmail.com
tel. (022) 865 23 44
dyżuruje w kancelarii we wtorki

Wikariusz od 2018 roku. Opiekun Wspólnoty „do Tańca i do Różańca” i Rycerzy Jana Pawła II. Przygotowuje młodzież do sakramentu bierzmowania. Katecheta w Szkole Podstawowej nr 263. Z wykształcenia jest psychologiem, pracował między innymi jako neuropsycholog i nauczyciel akademicki. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla młodzieży o 18:00.

 

ks. Mikołaj DOBOSZ
dobmik(at)gmail.com
tel. (022) 865 23 42 – proszę długo czekać po sygnale
dyżuruje w kancelarii w czwartki

Wikariusz od 2015 roku. Opiekuje się Odnową w Duchu Świętym, spotkaniami dla matek, grupą dla mężczyzn, grupą dla nastolatków „Wypłyń na głębię”, Kursem Alpha i NewPastoral, przygotowaniem do bierzmowania, grupą ministrantów oraz wyjazdami młodzieżowymi. Katecheta w Szkole Podstawowej nr 247. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla rodzin o 11:30.

 

ks. Wojciech JANYGA
w.janyga(at)gmail.com

Rezydent w parafii od 2018 roku. Opiekuje się duszpasterstwem akademickim, grupą dla nastolatków „Wypłyń na głębię”. Jest członkiem Wspólnoty Emmanuel. W niedzielę najczęściej odprawia Mszę Świętą dla studentów o 20:00.

 
 
 

Pomagają w parafii:

ksiądz kanonik Marek RYMUZA

ksiądz prałat prof. UKSW dr hab. Józef GRZYWACZEWSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Marek STAROWIEYSKI

ksiądz prałat prof. dr hab. Piotr MAZURKIEWICZ