W naszej parafii działa kilka kręgów rodzin Domowego Kościoła, spotykających się raz w miesiącu na modlitwę i rozmowę.

Małżeństwa, które chciałyby tworzyć kolejną grupę zapraszamy do kontaktu z księdzem Marcinem (zobacz kontakt).Głównym celem kręgów jest wzajemna pomoc i ubogacanie w myśl słów z encykliki papieża Pawła VI – „Równi usługują równym” (Humane vitae, 26).


 
 
Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa – dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Krąg powinien być urzeczywistnieniem ideału życia wspólnoty chrześcijańskiej oraz stałym źródłem jego odnowy w poszczególnych małżeństwach. Konieczne jest więc uczestnictwo każdego małżeństwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu.

W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji, krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Jest ona odpowiedzialna za pracę formacyjną kręgu, za jego życie duchowe, za przebieg spotkań formacyjno-modlitewnych. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora – doradcy i opiekuna duchowego (źródło: Zasady Domowego Kościoła).

Informacje u opiekuna grup księdza Marcina Łuczaka.
 
 

 
 
logodkZobacz więcej informacji o Domowym Kościele na stronie www.infodk.pl

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła realizuje się przez zaproszenie do codziennej modlitwy osobistej połączonej z lekturą Pisma Świętego, modlitwy małżeńskiej, codziennej modlitwy całej rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięcznego dialogu małżeńskiego i wynikającej z niego systematycznej pracy nad sobą, uczestnictwa w comiesięcznych spotkaniach kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwa w wakacyjnych rodzinnych rekolekcjach formacyjnych. Elementy formacji nie są celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zadania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa. Kręgi Kościoła Domowego to mała grupa, tworząca środowisko konieczne do wzrostu wiary.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka – jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Doświadczenie uczy, że im wcześniej (chodzi o staż małżeński i wiek dzieci) małżonkowie wejdą na drogę formacji Domowego Kościoła, tym łatwiej im spełniać posługę na rzecz swojej rodziny. Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają we wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, swoiste kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Możliwość zadawania pytań związanych z wiarą, na równi z pytaniami z innych dziedzin życia, poczucie akceptacji i miłości, świadomość miłości Pana Boga – są ogromnym zapleczem siły i równowagi dla dziecka, gdy zaczyna wchodzić w czas dorastania i odkrywania własnej drogi życia. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. Będą „odwoływali się do mocy sakramentu, która pozwala każdemu z nich wejść w trudności spowodowane bliskością drugiego”.
Więcej na stronie: www.dk.oaza.pl
 

Domowy Kościół

Zainwestuj w silną rodzinę!