Chrzty w naszej parafii odbywają się w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca, podczas mszy świętej o godzinie 13.00 (w wakacje o godz. 11:30). W okresie Adwentu i Wielkiego Postu nie chrzcimy dzieci. Pierwsze chrzty odbywają się odpowiednio 25 grudnia o godz. 13:00 i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 13:00.

Katechezy dla Rodziców i Chrzestnych przed udzieleniem dziecku Sakramentu Chrztu Świętego odbywają się w piątki, przed 2 i 4 niedzielą miesiąca o godz. 19.00 w sali Immaculata obok kawiarenki. Obecność na katechezie jest obowiązkowa!
Terminy najbliższych katechez, dla planujących chrzest:


Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców,
 • dane o rodzicu bądź rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, ile mają lat, adres zamieszkania nie zameldowania),
 • zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania rodziców chrzestnych, potwierdzające, że są oni wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być dopuszczeni do funkcji rodziców chrzestnych.
Chrzestnymi mogą być ci, którzy:
 • należą do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania im pełnić tego zadania,
 • ukończyli 16 rok życia,
 • przyjęli trzy sakramenty wtajemniczenia: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię,
 • prowadzą życie zgodne z wiarą i zadaniem, jakie mają pełnić.
Chrzestnymi nie mogą być ci, którzy:
 • żyją w związku (cywilnym) lub bez ślubu kościelnego,
 • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
 • ten, kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
 • obojętni religijnie, prowadzący gorszący tryb życia.

Statuty

IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej 2003r. – Chrzest.

Statut 242. Właściwym miejscem przygotowania do Chrztu dziecka i jego sprawowania jest własna parafia.

Statut 245. Przed Chrztem dziecka rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przygotowawczej, wprowadzającej w tajemnicę sakramentu i jego liturgię.

Statut 246. Dzieci ze związków niesakramentalnych chrzci się w parafii miejsca zamieszkania matki. Przed chrztem należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami oraz kandydatami na chrzestnych, celem stwierdzenia, czy dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej. Gdy istnieje uzasadniona nadzieja takiego wychowania, proboszcz wyraża zgodę na Chrzest, przyjmując od rodziców i chrzestnych rękojmie na piśmie sporządzone według ustalonego formularza. W wypadku rodziców lekceważących własny udział w sakramentach świętych, Chrzest należy odłożyć.

 Statut 251. Do pełnienia funkcji chrzestnego wymagane jest ukończenie 16 lat, przyjęcie Sakramentu Bierzmowania i życie zgodne z wiarą Kościoła.

Statut 252. Sprawdzenie, czy kandydat na chrzestnego spełnia przepisane prawem warunki, należy do jego proboszcza. On też wydaje stosowne zaświadczenie kandydatowi, gdy Chrzest odbywa się poza własną parafią.