Każda para chcąca przystąpić do sakramentu małżeństwa powinna w katechezach przedmałżeńskich.

Za kwestie związane z przygotowaniem do zawarcia małżeństwa odpowiada ks. Wojciech Szychowski.

Katechezy przedmałżeńskie prowadzone są w naszej Parafii w niżej podanych terminach.
Terminy rozpoczęcia katechez przedmałżeńskich to 12 października 2020 

 

Cykl obejmuje dziesięć katechez. Spotkania odbywają się w sali: Prymasa Wyszyńskiego w domu parafialnym.

Zapisy tylko drogą mailową pod adresem: szychowski.poczta@gmail.com

Pomocne informacje: