Każda para chcąca przystąpić do sakramentu małżeństwa powinna w katechezach przedmałżeńskich.

Za kwestie związane z przygotowaniem do zawarcia małżeństwa odpowiada ks. Wojciech Szychowski.

Katechezy przedmałżeńskie prowadzone są w naszej Parafii w niżej podanych terminach.
Terminy rozpoczęcia cykli katechez przedmałżeńskich w roku 2020:
Cykl I:  04.03.2020 środa godz.: 19.00,
Cykl II: 16.09.2019 środa godz.: 19.00,

Cykl obejmuje dziesięć katechez. Spotkania odbywają się w sali: „Immaculata” przy kawiarence parafialnej.

Zapisy w kancelarii parafialnej albo na pierwszym spotkaniu .

Pomocne informacje: